Kommentar: Italia

Etter alle solemerker kastes nå Italia ut i politisk kaos. Renzi har tidligere varslet at om ikke reformen av grunnloven går gjennom folkeavstemmingen, ville han gå av. Det er nå blitt en realitet, og han har varslet om sin avgang. Dette er svært dramatisk av flere grunner, spesielt bankene er utsatt. Grunnen til dramatikken er ikke […]