“It ain’t that easy, being green.”

Sitatet over stammer fra Kermit, en av karakterene i Sesam Stasjon og The Muppets, men har egentlig ingen annen relevans til finans annen enn at det passer bra når en ser på det såkalte “grønne skiftet” og fornybar energi. Historisk sett har det kanskje passet spesielt bra. Fornybar energi har riktignok vært mer “in” i […]