“It ain’t that easy, being green.”

Sitatet over stammer fra Kermit, en av karakterene i Sesam Stasjon og The Muppets, men har egentlig ingen annen relevans til finans annen enn at det passer bra når en ser på det såkalte “grønne skiftet” og fornybar energi. Historisk sett har det kanskje passet spesielt bra. Fornybar energi har riktignok vært mer “in” i […]

NEL – Vårt neste Statoil?

Hydrogenselskapet NEL er i mine øyne en av de mer interessante og fremtidsrettede aksjene man finner på Oslo Børs. Selskapet spiller på den bølgen vi har sett innen miljøbevegelsen de siste årene. Og miljøbevissthet er ikke bare for hippier med dreads og klær laget av hamp, Tesla gjorde det kult å være miljøvennlig, også på Oslo Vest.

Continue reading “NEL – Vårt neste Statoil?”