Unified Messaging Systems

Unified Messaging Systems (UMS) gikk nylig på børs, og IPO’er er alltid spennende. UMS er spesielt interessant fordi det retter seg inn mot en ny og spennende bransje som de fleste av oss ikke har hørt særlig mye om, men som vi nok ville ansett som kritisk; krisevarsling.

Business-caset:

Forretningsideén til UMS er i bunn og grunn veldig enkel og retter seg mot varslingstjenester i forbindelse med naturkatastrofer, terrorangrep og krigshandlinger. Tesen deres er at ulike samfunn ikke i tilstrekkelig grad er rustet for å takle informasjonsdistribusjonen i slike settinger og de mener de kan tilby en tjeneste som sikrer at rett person får rett informasjon på rett tid når det, for å bruke ett militært utrykk, brenner på dass. Med andre ord satses det på at man skal kunne levere bedre tjenester med annen og ett bredere spekter av teknologi enn det som foreligger i dag. UMS tilbyr ikke bare de tradisjonelle tjenestene for varsling, men ved siden av SMS kan de tilby varsling via sosiale medier, mobilapp, telefon etc. og tjenestene deres kan, etter selskapets sigende, integreres med etablert infrastruktur som sirener.

Fremtiden for denne type tjeneste er nok, dessverre for samfunnet, lys. I Norge opplever vi stadig oftere at ekstremvær med ulike navn treffer vestkysten vår. Det samme gjelder internasjonalt, der det til stadig er jordskred, flom eller terrorangrep som skal varsles om og økte investeringer i denne type infrastruktur tror jeg bare vil bli viktigere og viktigere.

Finansiell situasjon:

Selskapets finansielle situasjon bærer preg av at dette er en bedrift i utvikling. Ser en på regnskapstallene de siste årene er gjelden høy og egenkapitalen lav, men børsnoteringen har naturlig nok rettet opp i dette og gitt selskapet tilgang på ny, frisk kapital. At selskapet er børsnotert er også viktig for fremtidig tilgang på kapital, selv om det på mange måter er A-laget av norske investorer som står i bresjen for selskapet.

Topplinjen til selskapet har historisk hatt en betydelig vekst, men har de siste årene stått noe mer på stedet hvil. For ett selskap som har holdt på en del år er dette naturlig nok normalt, men jeg håper selskapet kan fortsette å vokse, selv om kundebasen er bred og velutviklet med store internasjonale kunder. Men topplinjevekst hjelper lite dersom selskapet ikke klarer å gjøre salget om til positiv kontantstrøm fra driften. Her har UMS en jobb å gjøre.

Utviklingen fremover:

Til tross for at selskapet er svært spennende og virker som en solid aktør i en voksende og fremtidsrettet bransjen har jeg mine kvaler om UMS. Jeg sitter litt med en følelse av at utviklingen i dette selskapet skal følge stien som NEL har tatt etter at Øystein Stray Spetalen kom inn. Jeg tror nok kursen i UMS skal opp i tiden som kommer ettersom nye kontrakter inngås, men jeg er litt mer avventende på mellomlang sikt. Ikke på grunn av selskapets drift, men mer fordi de største aksjonærene er såpass godt kjent også utenfor finansbransjen.  Problemet med å ha tungvektere inne på eiersiden er at deres handlinger gjerne gir ekstreme utslag på verdien av selskapet. Dette så man i NEL da Spetalen solgte seg ned, og jeg sitter litt med følelsen av at det samme kan skje i UMS om noen av bjellesauene i styret eller eiersiden velger å ta gevinst (uavhengig av hvorfor de gjør det). På lang sikt er jeg derimot positiv, da UMS virker som ett selskap med sterk markedsposisjon og gode fremtidsutsikter.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s