“It ain’t that easy, being green.”

Sitatet over stammer fra Kermit, en av karakterene i Sesam Stasjon og The Muppets, men har egentlig ingen annen relevans til finans annen enn at det passer bra når en ser på det såkalte “grønne skiftet” og fornybar energi.

Historisk sett har det kanskje passet spesielt bra. Fornybar energi har riktignok vært mer “in” i Norge enn jeg tror de aller fleste tenker med det første. Vi har nemlig gleden av å bo i ett land der det er stor tilgang på energi i form av vannkraft. Vi er et folkeslag der strømmen vår i all hovedsak og nesten utelukkende kommer fra fornybar energi. Slik er det derimot ikke om en tar turen nedover i Europa, der en stor andel av strømmen kommer fra kull og/eller olje.
Internasjonalt ser en likevel signaler på at grønn energi seiler opp som en sterk konkurrent til fossile kilder. Som tidligere nevnt i innlegget jeg skrev om prognoser for 2017, så har Google erklært at de ønsker å være 100% drevet av fornybar energi, og at de i all hovedsak drar frem stabilitet og forutsigbarhet i priser som argumenter og heller nevner miljøet i en bi-setning. Dette rimer godt med mange andre av argumentene som ofte dras frem når man skal svare på spørsmålet om hvorfor man skal gidde å bli mer “grønn”, nemlig energieffektivitet og kostnadskutt.

Men nå har jeg sporet litt av. For poenget i dette innlegget er ikke å liste opp argumenter for hvorfor bedrifter skal satse på grønn energi og å bli mer energieffektive. Poenget er å trekke frem at det nå, i motsetning til tidligere, faktisk skjer konkrete tiltak innen dette feltet i stedet for at det prates om det. For aksjemarkedet og spesielt for enkeltselskaper er dette viktig.
2017 tror jeg er året da selskapene som retter seg mot dette grønne skiftet og fornybar energi blir hete. I det norske markedet finnes det ett par aksjer å kikke på; AEGA, REC, SSO, EAM. Den som leser disse tickerene og vet hva de står for vil ganske kjapt se at alle retter seg mot produksjon av strøm fra sol, enten som leverandør eller produsent. Dette er en sektor jeg tror kommer til å ha en voldsom vekst i årene som kommer, nettopp fordi etterspørselen etter silisium (det man lager solceller av) eller solenergi i seg selv kommer til å øke. I USA ser man blant annet en økende trend i at man monterer solceller på takene av hus for å spare penger på strømregningen. Til tross for at vi i Norge sliter med solmangel og vinterdepresjoner tror jeg kanskje dette er noe flere burde vurdere, selv om vi normalt sett har lave strømpriser sammenlignet med Sentral- og Sør-Europa.

Utenom solenergi er det også en sterk satsning på vannkraft og vindkraft. Statoil har foreløpig 3 prosjekter med offshore vindkraftanlegg gående og er det mest fremtredende her hjemme. Offshore vindkraft er viktig fordi man omgår de fleste av motargumentene for vindparker her til lands; hensynet til naturen og fugleliv. Vannkraft skal jeg ikke nevne, fordi det er en allerede velutviklet bransje. Jeg vil heller da trekke frem bølge- og tidevann. Dette er to måter å utvinne energi på der jeg tror vi kommer til å se en enorm utvikling i årene som kommer. Spesielt tidevann burde være interessant fordi man kan generere strøm uavhengig av været.

tidal1

Mer inngående kjennskap til hvert enkelt selskap er selvfølgelig en nødvendighet før man kan bedømme dem, noe jeg kommer til å ta for meg i senere innlegg, men som en slags “teaser” kan vi vel slå fast at fornybar energi er en særs spennende sektor der det skjer ekstremt mye om dagen. Når man i tillegg vet at elbilene seiler opp som den store satsningen hos flere store bilprodusenter i årene fremover og at hydrogen blir mer og mer interessant (produksjon av hydrogen krever mye strøm) ser jeg for meg at fornybar strømproduksjon kan bli en svært spennende bransje i 2017 og årene fremover.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s