Hvorfor OPEC-kuttene egentlig ikke spiller noen rolle.

Det største “sjokket” i markedet etter at OPEC-lanserte kuttplanene sine har nå lagt seg. Den umiddelbare effekten var tydelig med en sterkt klatrende oljepris.


(Graf fra Nasdaq)

Så er spørsmålet hva dette egentlig har å si på sikt. Ja, Saudi-Arabia har vist at de er villige til å ta en støyt og det kan man tolke som mulige signaler på at de ser enkelte problemer med oljepriser på 50-tallet og under. Problemet er at oljelagerene er smekkfulle, og markedet er langt fra å være i balanse. Dessuten er kuttene som Saudi-Arabia har vedtatt ikke så voldsomme som man kan tolke ved første øyekast; de produserte nemlig rekordmye olje i perioden opp mot OPEC-møtet slik at kuttene i det store og det hele ikke på langt nær er noe skritt tilbake igjen mot “normal”.

En annen interessant side ved oljeprisen er at den har stor innvirkning (naturlig nok) på shippingselskaper som transporterer olje. For disse selskapene har oljeprisfallet vært en gullgruve med lavere driftskostnader på skipene og ett sterkt voksende tilbud etter tonnasje, noe som har drevet ratenivåene oppover og oppover. Sånn sett kan man tolke OPEC-kuttene som skjær i sjøen, men her skal man igjen være obs på at kuttene i det store og det hele ikke betyr spesielt mye om man regner dem om til VLCC’er. OPEC skal kutte med 1,2 millioner fat i den daglige produksjonen. Altså 0,4 VLCC’er. Samtidig ligger det an til en kald vinter der spesielt amerikanerne vil trenge mye olje.

For tankmarkedet er det med andre ord andre ting enn OPEC man skal bekymre seg for på kort sikt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s