The rates are back!

FED satte denne uken opp renten med 0,25 %-poeng. Dette kom absolutt ikke uventet, og som en sidekommentar kan jeg jo komme med en innrømmelse; jeg skjønner meg ikke på valutamarkedet. Umiddelbart etter rentehevingen styrket USD seg markant. I mitt hode var rentehevingen priset inn i markedet samtidig som signalene om ytterligere rentehevinger neste år ikke burde komme som en overraskelse på noen.

Anyway, dette skal ikke handle om valutamarkedet, men om aksje- og rentemarkedet. Hva betyr høyere renter i USA?

For renters vedkommende betyr det at ting går bedre i amerikansk økonomi. En del vil muligens også se nærmere på renter som investering ettersom avkastningen blir noe høyere fremover enn den har vært de siste årene. Jeg tror likevel rentene kommer til å være volatile i tiden fremover. Trump er rett og slett ikke forutsigbar nok i sin økonomiske politikk til at det er mulig å spå noe håndfast om rentebanen.

For aksjemarkedet er det svært vanskelig å si noe klart og entydig. Høyere renter vil normalt være positivt for bank- og finansaksjer, men ikke fullt så positivt for alle andre. Det blir derfor spennende å se hva som skjer i aksjemarkedet fremover. Spesielt siden så mange nå har gått inn i aksjer på grunn av lave renter. Jeg stiller meg dog tvilende til at vi kommer til å se en massiv selloff i aksjemarkedet, men at markedet kan ha mistet litt av drivet vi har sett i det siste ser jeg ikke bort fra. Husk at store deler av oppgangen i markedet stammer fra likviditet på jakt etter avkastning.

Så blir det spennende å se hva som skjer i Europa og Norge etterhvert. Jeg håper at vi snart kan komme oss ut av klimaet med så unormalt lave renter, men jeg frykter at europeisk og norsk økonomi rett og slett ikke går bra nok foreløpig til at det kommer til å skje noe her i lendet. 2017 blir derfor svært spennende. Mange spår en kommende rigg-krise på norsk sokkel, og stemmer dette kan 2017 blir tungt. Samtidig vokser gjelden voldsomt, nettopp på grunn av opphauset panikk i boligmarkedet forårsaket av lave renter. Bring it on, 2017!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s