NAS: “Don’t fly it, buy it.”

Overskriften er en vri på det velkjente utsagnet om flyselskaper. Tradisjonelt har flyselskapene slitt voldsomt med å tjene penger og ikke vært spesielt attraktive investeringer. Å drifte ett flyselskap av en viss størrelse krever voldsomt med kapital, rett og slett fordi anleggsmidlene som står for inntjeningen koster mye. Dette er ikke ulikt shipping, men der shipping har sykliske faser i form av tilbud-etterspørsel på tonnasjen og dermed særs sykliske rater, er situasjonen i luftfart en litt annen.

gekko

Dette gjør at flyselskaper sliter med å oppnå god avkastning på kapitalen. Spesielt i lavprisselskap som Norwegian og Ryanair har dette vist seg å være vanskelig. Som investeringsobjekt gjelder nok derfor det gamle “fly it, don’t buy it” utsagnet, selv om enkelte av selskapene går med overskudd. Andre selskaper ser ut som bedre objekter for avkastning i det lange løp, rett og slett. Norwegian er derimot ett litt spennende objekt for spekulasjon på kortere sikt:

– USA-lisensen åpner opp for ekspansjon i ruter. Avgjørelsen rundt lisensen i USA har på mange måter virket å være det siste hinderet Norwegian måtte over før de kunne vokse skikkelig og oppfylle ambisjonene om å bli en global tungvekter.

– Shortinteressen i aksjen virker å ha vært ganske hissig i NAS den siste tiden, og om momentet over spiller inn og gir aksjen ett løft oppover kan vi se en shortskvis, ikke ulikt det man så i Seadrill i våres. Om den blir like vanvittig er jeg kritisk til, da jeg tror shortinteressen i SDRL var enda høyere, men det er like fullt en faktor som kan ventes å forsterke oppgangen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s