Norske Boliger: Gjeld, ikke EK.

Boligprisene fortsetter oppover. Grethe Meier, direktør i Privatmegleren sier til Dagens Næringsliv at man forventer en sesongjustert prisstigning i Oslo på 23-24% i 2016. Det er ekstremt, spesielt med tanke på at Oslo Børs i ett gjennomsnittlig år siden -96 har kastet av seg sånn ca. 12-13% nominelt. Det er i seg selv en liten varseltrekant i veikanten om man ser på forholdet mellom risiko og avkastning i finansteorien. Det som derimot er ett enda kraftigere varsko er at vi i Norge ser ut til å ende opp med negativ reallønnsvekst i 2016. Det betyr, selv om rentene er lave, at boligene, spesielt i Oslo i økende grad består av gjeld og ikke eiendeler.

Dette er noen av de samme signalene man så før finanskrisen i 2008 i USA. Boliger ble sett på som bunnsolide investeringer med ubegrenset oppside og lav risiko. I Oslo er markedet preget av en opphauset stemning der alle er redde for å gå glipp av oppgangen og å ikke komme inn. Dette er klassiske tegn på bobler og det overrasker meg ikke om man kan se en korreksjon i overskuelig fremtid.
Derfor er det spesielt bekymringsverdig at nordmenn bare blir mer og mer gjeldstyngede også på andre områder enn boliglån. Jeg hadde derfor holdt meg langt unna forbrukslånsbankene som investeringsobjekter, spesielt når det nå kommer mer og mer informasjon frem om at tapene på forbrukslån kan bli større enn først antatt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s