Implisert Volatilitet: Signal eller Støy?

Med den ganske kraftige oppgangen i VIX-indeksen rundt presidentvalget i forrige uke tenkte jeg det var på sin plass med ett innlegg om dynamikken rundt implisert volatilitet og fremtidig volatilitet. Dette er muligens ett ganske tungt innlegg og det kan godt hende jeg trekker noen slutninger som er helt feil, men om du har innspill setter jeg stor pris på dem.

Kall meg gjerne nerd, men volatilitet er ett emne innen finans jeg har blitt ganske interessert i. Masteroppgaven til meg og min medstudent Adrian ved BI omhandlet temaet og det er egentlig ett ganske fascinerende tema når man setter seg litt inn i hva volatilitet egentlig er og dens dynamikk.
Som ett startpunkt kan det være lurt å definere hva volatilitet egentlig er, dersom det er noen som leser dette uten spesielt god kunnskap om finansmarkedet.

Volatilitet er matematisk definert som:

the-fomula-for-volatility

Med andre ord, volatilitet er egentlig ett mål på variasjonen i avkastningen over en gitt periode. Oftest vil man som privat investor uten en spesiell interesse for markedet møte på volatilitet i ett historisk perspektiv i forbindelse med vurdering av risikojustert avkastning med måltall som f.eks. Sharpe Ratio.
Jeg synes derimot ikke historisk volatilitet er like interessant. Det er helt klart nyttig for å vurdere fondsforvalteres prestasjoner og porteføljer, men skal man ta bedre beslutninger i sine investeringer må man på ett punkt begynne å se fremover i tid og ikke bare på historiske tall.

Og det er her implisert volatilitet (heretter IV) kommer inn. Implisert volatilitet følger samme tankegang som jeg drøftet i formelen over, men er ikke observert direkte fra kurser. IV er i stedet regnet ut fra opsjoner på instrumenter og tolkes som ett slags signal på investorers forventinger til fremtidig volatilitet (den kan også handles i form av VIX-indeksen, ett derivat fra S&P500-indeksen). Og det er her rosinen i pølsa ligger. For er det slik at vi kan “spå” fremtidig volatilitet og/eller avkastning ut fra IV?

I samtaler med en del virker det å være en rådende oppfatning om at man i det minste kan forutse fremtidig volatilitet ved hjelp av IV. Og det er egentlig ikke så rart, det virker som en ganske logisk sammenheng, siden IV nettopp er en direkte konsekvens av investorers atferd (kjøp av opsjoner). Innen akademia er sammenhengen mellom IV og kommende avkastning blitt forsket mye på (bla. av undertegnede i sin masteroppgave) og kalles “Volatility Feedback”. Teorien er den at “spikes” i IV ofte vil følges av fall i aksjekurser fordi markedet betrakter risikoen som høyere, og dermed må kursene gi høyere oppside (fordi investorer antas å være risikoaverse). Problemet med dette “fenomenet” er at det ikke finnes klare empiriske bevis på det og en del sprikende resultater(til tross for at det finnes klare bevis på asymmetrisk volatilitet). Ergo er det vanskelig å lage noen klar vinnerstrategi ut fra denne tankegangen.
Forskere er også litt delt i oppfatningen på hvilken relevans IV har i form av å forutsi fremtidig volatilitet også. Enkelte finner statistisk signifikans mellom IV og fremtidig uro, mens andre ikke finner noen støtte.
Her er det dog ganske viktig å ha hodet litt med seg og huske at ikke markedet på kort sikt er så rasjonelt som en del vil ha det til, og at markedet har en stygg tendens til å overreagere på nyheter (her finnes det en hel haug med akademisk støtte). Dette gjør igjen at handelen i opsjoner ikke nødvendigvis samsvarer helt med de faktiske markedsforholdene fremover i tid og dermed ikke passer helt inn i antagelsen om rasjonelle investorer. Dette er noe man så veldig godt i Asia da Trump ble erklært som vinner; investorer var veldig kjappe med å hoppe ut av markedet, men på kort sikt hentet man seg stort sett inn igjen. Som David Kuo sa i ett intervju med Motley Fool Money: om du hadde sovet over dagen og kun så på dagens totale avkastning hadde du sannsynligvis ikke visst om dramaet tidligere på dagen.

Alt i alt tror jeg nok det er mye forskning igjen før vi kan si noe definitivt om hvor beslutningsrelevant IV som mål er. Kanskje vil man, når man nå har “tick-by-tick” (eller intra-dag) data, finne at IV har en rolle som signal om man er daytrader. Jeg er litt småskeptisk til den overdrevne tilliten til IV (og da spesielt VIX’en) sin rolle som signal. Dog kommer dette av at jeg pr. dags dato har lite praktisk erfaring i markedet, og observasjonene mine kan muligens være preget av en overdrevent akademisk tilnærming.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s