Aksjemarkedet – Hva skyldes oppgangen?

Det virker ikke helt som om markedet klarer å bestemme seg om dagen. Ser man bort fra de siste dagene, som i stor grad har vært drevet av presidentvalget i USA, har aksjemarkedet steget sammen med gullprisen.

Om man velger å se på historien og samtidig følge den allment aksepterte økonomiske tankegangen er dette to ting som normalt ikke skal sammenfalle. Stigende gullpris ses gjerne på som ett signal på at markedet er nervøst og forventer uro, noe som igjen (gitt forholdet mellom risiko og forventet avkastning) skal gi ett negativt utslag i aksjekurser.

Hva kan dette samspillet mellom ett stigende aksjemarked og en stigende gullpris være?
Om vi ser på inntjeningen til de større selskapene i verden er ikke den spesielt imponerende. Om vi ser nærmere på norske selskaper er den ganske dårlig. Likevel har markedet hentet seg kraftig inn etter oljeprissjokket i 2014.

Svaret her er sannsynligvis rentene i verden i samspill med aksjemarkedenes sammensetting. I de veletablerte markedene i verden står institusjonelle investorer, altså pensjonskasser og andre fond, for den største andelen av handelen. Dette er gjerne aktører med ett klart definert investeringsmandat i form av bla. avkastning. Si at dette kravet er på 5% årlig etter at risikofri rente er trukket fra. Før kunne man oppnå dette med en relativt stor andel av porteføljen i rentepapirer.

Men ikke nå lenger. Den nye hverdagen etter 2008 og finanskrisen ser ut til å ha blitt lave rentenivåer. Stater rundt om i verden er ute etter å holde hjulene i gang i form av eksport og har ett incentiv til å holde rentene “kunstig” lave. Se bare på Danmark og Sverige (og også på begrunnelsen for hvorfor Norges Bank satte ned renten). Dette gjør at pensjonsfond som er avhengige av å oppnå en viss årlig avkastning må flytte en stadig større andel av porteføljen fra rentepapirer og over i aksjer. Dermed er det ikke fundamentale selskapsforhold som driver aksjekursene opp, men markedet selv i form av den eldgamle økonomiske “loven”: tilbud-etterspørsel.

prismodell_2-630b-01

Hva skal du som investor trekke ut av dette? Det avhenger litt av hvem du er og hva du er ute etter. Signalene tydet, i det minste før Trump vant valget, på at FED snuser på renteheving. Om rentene øker kan det være dårlig nytt for markedene.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s