NEL – Vårt neste Statoil?

Hydrogenselskapet NEL er i mine øyne en av de mer interessante og fremtidsrettede aksjene man finner på Oslo Børs. Selskapet spiller på den bølgen vi har sett innen miljøbevegelsen de siste årene. Og miljøbevissthet er ikke bare for hippier med dreads og klær laget av hamp, Tesla gjorde det kult å være miljøvennlig, også på Oslo Vest.

Dog plages selskapet og hydrogensektoren som helhet spesielt av én ting før den får sitt gjennombrudd; den nevnte el-bilen. Problemet til selskaper som ønsker H2 som fremtidens drivstoff er nemlig at det pr i dag er mer praktisk for folk å gå til innkjøp av en el-bil enn biler drevet av H2. Men hvorfor? Jo, det hele ligger i at det er bygd ut ekstremt lite infrastruktur rettet mot hydrogenbiler, samt at den teknologiske utviklingen rettet mot hydrogen som drivstoff er i sin spede begynnelse. Sånn sett ligner egentlig situasjonen i hydrogen litt på den el-bilene var i for 15-20 år tilbake i tid; ideen er der, men det skorter litt på utførelsen.

Her har verdens politikere ett ansvar. Se bare på hvor effektivt alle de statlig gitte fordelene som medfølger ved kjøp av el-bil har vært for å få folk til å velge miljøvennlige løsninger. Klarer man å få på plass gode statlige løsninger mot hydrogenbiler tror jeg vi vil se en kjapp bedring i infrastrukturen.

Så vil noen kanskje si at vi allerede har ett godt miljøvennlig alternativ tilgjengelig i el-biler. Her er jeg uenig av flere grunner. Selv om man kan kjøre stadig lengre med el-biler er rekkevidden en stadig begrensning på bruken av dem. Og går du tom tar det gjerne litt tid å lade. Å måtte legge opp kjøreturen etter ladetid tror jeg er noe som skremmer mange “petrolheads” fra å ta byttet. I tillegg ser jeg for meg en del utfordringer om man skal flytte større kjøretøy og farkomster over til ren el-drift. En semi-trailer, f.eks.

Også var det batteriene da. Selv om batteriene i stor grad kan resirkuleres er det fra flere hold kommet bekymringer knyttet til hvor miljøvennlig selve produksjonen av batteriene er. Spesielt utvinningen og bruken av lithium går for å være en av synderne her.

lithium_tar_sands_meme

Nå skal det også sies at hydrogen som drivstoff har sine åpenbare svakheter. Slik det er i dag er utvinningen av hydrogen (via elektrolyse) en lite effektiv prosess og det krever MYE strøm for å lage lite hydrogen. Dessuten må man også sørge for at strømmen som skal brukes i elektrolysen kommer fra miljøvennlige kilder. Her bør Norge kunne være i førersetet, iom. at vi i dag har ett kraftoverskudd som utelukkende kommer fra “miljøvennlige” kilder som vann- og vindkraft. Bilene er nok ei heller så effektive som de kan være, men husk at folk kjørte relativt begrensede el-biler (les: Think!) for en stund tilbake.

På tross av sine svakheter på nåværende tidspunkt synes jeg hydrogen virker som ett meget godt alternativ til fossilt drivstoff. Kostnadsmessig ligger hydrogen riktignok litt over fossile brennstoff, men ettersom utvinningen blir mer effektiv og volumet i markedet blir høyere tror jeg vi kan se en kostnad som ligger betydelig lavere. Jeg ser også hydrogen som ett mer praktisk alternativ en biler med batteri som energilager, noe jeg har påpekt over. Spørsmålet er bare om det finnes både finansiell og politisk vilje og evne til å gjennomføre skiftet. Dette er også hovedutfordringen til NEL (for såvidt også HEX). Potensialet er der, men sannsynligvis kommer det til å kreve både tid og krefter (i dette tilfellet kapital).

Konklusjonen må således bli at NEL er ett interessant langsiktig bet. På kort sikt ser jeg ikke noe som skulle gi ett løft umiddelbart, men på lengre sikt tror jeg NEL klan nyte godt av å være tidlig inne i en bransje som er utrolig fremtidsrettet, og på sikt tror jeg selskapet kan bli en av børskjempene på linje med Statoil.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s