Statoil – Utbytte til besvær

Så, Statoil, Norges desidert største oljeselskap gikk på en real smell i Q2, i det store og det hele på grunn av oljeprisen, men er ikke ned mer enn 1,33% i skrivende stund.

Spillet om oljeprisen er meget teknisk og det finnes omtrent like mange meninger rundt dens utvikling som det finnes analytikere, så jeg skal foreløpig holde meg unna det å spå hvor den skal.

Det jeg har lyst til å påpeke og lufte noen tanker rundt, er Statoils utbyttepolitikk. Jeg fikk nesten litt bakoversveis da jeg så resultatet til Statoil i dag tidlig, og jeg fikk enda mer bakoversveis da jeg så at de skulle utbetale opp mot 6 milliarder NOK til aksjonærene, enten via aksjer med rabatt eller i kontanter. Og selv om selskapet har penger på bok, så blir det stadig mindre slik inntekter og kostnader ser ut i dag, og utbetaling av utbytte tyder på at selskapet må ha klokketro på utviklingen i oljeprisen fremover.

Ett annet moment er også alternativkostnaden ved å prioritere utbytte til aksjonærene fremfor å investere i nye prosjekter, oppkjøp og i infrastruktur. Slik dagens klima er i oljenæringen burde det være en nærmest selvfølgelighet for ett selskap som er bull på olje å gjøre slike investeringer og transaksjoner. Det gjør utbyttepolitikken til Statoil enda merkeligere.

Det store spørsmålet man som markedsaktør må stille seg vedrørende Statoil er i mitt hode hvor bullish ledelsen egentlig er. Jeg mistenker at ledelsen prioriterer utbytte fordi de ønsker å utsette den smerten som medfølger en omlegging av utbyttepolitikken. Hvor bullish ledelsen er på eget selskap gjenstår å se, men jeg tenker at man bør være skeptisk med mindre man ser veldig tydelige signaler.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s