“It ain’t that easy, being green.”

Sitatet over stammer fra Kermit, en av karakterene i Sesam Stasjon og The Muppets, men har egentlig ingen annen relevans til finans annen enn at det passer bra når en ser på det såkalte “grønne skiftet” og fornybar energi. Historisk sett har det kanskje passet spesielt bra. Fornybar energi har riktignok vært mer “in” i […]

(Enda) En prognose for 2017.

Trump kommer til å få store problemer med å oppfylle alle lovnadene sine: Trump har kommet med en rekke lovnader, slik politikere gjør i valg, for hva han skal utrette i sin første periode som president. Infrastrukturen i USA skal løftes, bedriftsskatten skal ned og USA’s gjeld skal minskes. Jeg tviler på at alle disse skal […]

Hvorfor OPEC-kuttene egentlig ikke spiller noen rolle.

Det største “sjokket” i markedet etter at OPEC-lanserte kuttplanene sine har nå lagt seg. Den umiddelbare effekten var tydelig med en sterkt klatrende oljepris. (Graf fra Nasdaq) Så er spørsmålet hva dette egentlig har å si på sikt. Ja, Saudi-Arabia har vist at de er villige til å ta en støyt og det kan man […]